ขยะล้นช่วงปีใหม่ ชวนคนไทยรณรงค์คัดแยกขยะ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม มีปริมาณขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันลดปริมาณขยะ ทิ้งขยะลงถังและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาขยะล้นแหล่งท่องเที่ยว กำลังเป็นวิกฤตสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแทบทุกแห่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว

เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะตกค้างสะสมจำนวนมาก เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ในการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยจากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2560 อุทยานแห่งชาติที่มีปริมาณขยะสะสมมากที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีขยะตกค้าง 45,406 กิโลกรัม รองลงมาได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 17,556 กิโลกรัม อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 14,905 กิโลกรัม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 11,864 กิโลกรัม และอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 10,369 กิโลกรัม นายแพทย์ดนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในอุทยาน ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารต่างๆ ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์จำพวกหนู แมลงสาบ แมลงวัน ทำให้เกิดโรคติดต่อในคน เช่น โรคบิด ไทฟอยด์ อหิวาตกโรค เมื่อขยะเหล่านี้ตกค้างสะสมเป็นเวลานาน มลพิษจะกระจายไปในดิน น้ำ และอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้เสื่อมโทรมลง “เราจึงต้องช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม และรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้ เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก และเมื่อนำสิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวด กระป๋อง ควรเก็บคืนออกมาให้มากที่สุด” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth