ทปอ.เร่งทำวิจัยทีแคสให้มหา”ลัยปรับลดเด็ก

ทปอ.มอบมศว ทำวิจัยทีแคส เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยใช้ในการปรับลดนักศึกษา “สุชัชวีรื”วอนผู้จ้างงานเปิดรับเด็กจากทุกมหา’ลัย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ. )เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. วันที่ 18 ก.พ. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ จะมามอบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ส่วนทปอ.ก็จะหารือเรื่องการปรับปรุงพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai  university Central Admission System (TCAS)หรือ ทีแคส โดยจะมอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบทีแคสที่ดำเนินการในปีนี้เป็นปีแรกและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาอยู่  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เพื่อจะดูว่าหลักสูตรใดมีผู้สมัครน้อย หลักสูตรใดที่เด็กๆนิยม เลือกเรียน  หลักสูตรหรือสาขาใดที่ไม่มีคนเลือกเรียนเลย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการปรับลดการรับนิสิตนักศึกษา ที่สำคัญจะทำให้มหาวิทยาลัยได้เห็นตัวเลข และตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเปิดรับนิสิตนักศึกษาในสาขานั้นต่อไปหรือไม่ และจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับให้ปิดหลักสูตรนั้น  รวมถึงจะนำมาปรับปรุงระบบทีแคสในปีต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews