ปีใหม่นี้ประชาชนอยากให้อะไรนายก

ผลสำรวจพบประชาชนอยากมอบรอยยิ้ม และกำลังใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรี
กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องสิ่งที่ตั้งใจทำและของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี ในปี 2561 โดยของขวัญที่อยากมอบให้นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือให้รอยยิ้มและกำลังใจ เป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน ให้ยาบำรุงและเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ รวมถึงให้ดอกไม้

พวงมาลัย และสิ่งของต่างๆ ตามลำดับ

ส่วนของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี มากที่สุดคือ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากนี้ยังอยากให้มีการเลือกตั้ง พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และสงบสุข ปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงเพิ่มเงินเดือน ขึ้นค่าแรง และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ

สำหรับสิ่งที่ตั้งใจทำในปีใหม่มากที่สุด คือดูแลครอบครัวให้ดี ตั้งใจเรียนให้จบ และตั้งใจทำงาน ตามมาด้วยทำดีเพื่อพ่อหลวง ทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำบุญ สวดมนต์ ปฎิบัติธรรม ตามลำดับ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.