ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี

หลายคนรู้จักที่นี่ในนาม “ศูนย์ฯ ผึ้ง จันทบุรี” เพราะเป็นสถานที่ที่คุณจะได้สัมผัสโลกใบเล็ก ๆ ของแมลงที่เรียกว่า “ผึ้ง” และแมลงเศรษฐกิจประเภทอื่น ๆ ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้กับเกษตรกรผู้สนใจ ผ่านโครงการฝึกอบรมที่จัดขึ้น เป็นระยะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายพันธุ์ผึ้ง การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร การเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง และชันโรง หรือการเลี้ยงจิ้งหรีด

นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ จัดปลูกไว้อย่างสวยงาม พร้อมรับความรู้จากจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยจุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง และจุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง พร้อมกับการได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผึ้งหลากหลายชนิด เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง ขี้ผึ้ง ฯลฯ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand